tirsdag 5. mars 2013

Sparkling og maling av vegg, tak, dør, list og panel

De vakre veggene fortjener vakre detaljer og den beste malingen fortjener den beste sparkelen. Nordsjös produkter er som skapt for hverandre og alle Nordsjös produkter er skapt for, og optimalisert i forhold til hverandre. Det beste resultatet får du derfor når Nordsjös produkter brukes sammen.

Et bra underlag er nøkkelen til et flott resultat. Det gjelder både vegg, tak, dør, list og panel.

Sparkling av vegg

Det er viktig å sparkle hull, ujevnheter og kanter så overflaten blir helt slett.
1. Begynn med å sparkle spiker- og skruehull med Sparkel Eco. La det tørke. Om sparkelen synker litt inn (hvilket er vanlig ved store hull) må du sparkle på nytt og la tørke.
2. Ujevnheter, f.eks tapetrester og tapetskjøter må sparkles. Benytt en bred sparkelspade. La tørke og påfør sparkel på nytt hvis sparkelet synker inn. Vegger og tak med overflate som er ujevn bør bredsparkles.
3. Etter tørking (ca 2 timer) slipes overflatene med leddbar slipekloss på skaft. Bruk gjerne beskyttelsesbriller og evt. munnbind for å unngå slipestøv i øyne, nese og munn. La tørke over natten.

Maling av tak

1. Vask taket rent for fett eller nikotin med svamp og Nordsjö Forvask utblandet med vann. Bruk gummihansker. Skyll nøye med vann.
2. Mal med smal pensel mot takets kanter med Inova Tak.
3. Bruk rull og mal taket med Inova Tak. Start med å male i retning fra vindu eller annen lyskilde. Store takflater deles opp og males hver for seg. La tørke og mal et strøk til.

Maling av vegger

1. Mal med smal pensel mot tak og gulv samt kontakter og eventuelle lister/dør. Mal i tillegg i hjørnene.
2. Rull ovenfra og ned. Bruk en rulle med forlengingsskaft for å gjøre jobben så lett som mulig. La tørke og mal et strøk til.

Sparkling & maling av dør, list og panel

1. Grunn først med Nordsjö Heftgrunn V på umalt treverk. Fyll ujevnheter med Sparkel Snickeri. La tørke og puss over.
2. Treverk som allerede er malt vaskes med Nordsjö Forvask og mattslipes. Sparkle eventuelle skader og ujevnheter med Sparkel Snickeri. La tørke og puss lett over.
3. Mal 2 strøk med Superfinish V for dør, vindu og panel. Velg glans 5 og du vil få en helmatt trendy overflate – eller glans 40 om du vil ha en halvblank overflate.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar